MENU

Letra da Música

I'm Here MV - [알함브라 궁전의 추억 OST Part 5] 양다일 (Yang Da Il)

슬프고 아름다운 클래식 기타 위에 흐르는 양다일의 세레나데

매혹적인 스토리와 흥미진진한 전개로 화제를 모으는 tvN 토일 드라마 <알함브라 궁전의 추억>의 다섯 번째 OST‘I’m Here’는


I'm Here MV - [알함브라 궁전의 추억 OST Part 5] 양다일 (Yang Da Il) - Letra da Música

슬프고 아름다운 클래식 기타 위에 흐르는 양다일의 세레나데

매혹적인 스토리와 흥미진진한 전개로 화제를 모으는 tvN 토일 드라마 <알함브라 궁전의 추억>의 다섯 번째 OST‘I’m Here’는

기적처럼 다가온 상대를 위해 항상 이 곳에 있을 테니, 마지막까지 함께 하길 바라는 마음을 담은 곡이다.

특히, 구슬프면서도 아름다운 클래식 기타 위 펼쳐지는 양다일의 애틋한 세레나데가 진한 여운을 남긴다.

이번 OST는 절제된 듯 조심스레 내딛는 기타 리프에 양다일의 읊조리는 보컬로 시작해, 후반부로 갈수록 트레몰로 주법와 함께

드라마틱한 전개가 이어지며 따뜻하면서도 간절한 하모니가 완성되었다.


특히, “여기에 서 있을게 언제나 늘 이곳에, 추워도 아파도 너를 지킬 수 있게”, “이 이야기의 끝에 마법처럼 니가 있기를” 등과 같은
상대를 향한 간절함이 묻어나는 가사로 리스너들의 감성을 자극할 예정이다.


I'm Here MV - [알함브라 궁전의 추억 OST Part 5] 양다일 (Yang Da Il) - Letra da Música - Tradução em Português

Serenade of Yang Tweets chảy trên một cây guitar cổ điển buồn và đẹp

OST thứ năm của bộ phim truyền hình thứ bảy của TVN "Memories of the Alhambra Palace", tập hợp những câu chuyện hấp dẫn và những diễn biến thú vị,

Tôi luôn ở đây vì một đối thủ giống như phép màu, và tôi muốn ở bên bạn cho đến cuối cùng.

Đặc biệt, serenade buồn của Yang Deyl, lan truyền trên một cây guitar cổ điển buồn nhưng cổ điển, để lại một tiếng thở dài.

Bản OST này bắt đầu bằng giọng hát của Yang Deyl trong tiếng đàn guitar, được điều chỉnh cẩn thận, và với luật tremolo

Sự phát triển mạnh mẽ theo sau và sự hòa hợp ấm áp và háo hức đã được hoàn thành.
 

Đặc biệt, "Đứng ở đây luôn ở đây, luôn ở đây, để tôi có thể giữ cho bạn khỏi bị bệnh ngay cả khi trời lạnh", "Để giống như phép thuật ở cuối câu chuyện này"

Lời bài hát chứa đầy sự tuyệt vọng cho đối thủ và sẽ kích thích sự nhạy cảm của người nghe.More by SANDERLEY

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.